Evenwicht

De Vereniging Binnenstad, pleiter voor een binnenstad in balans

 

De Vereniging Binnenstad benadrukt steeds dat het van groot belang is dat er een organisch evenwicht is tussen functies die in een binnenstad thuis horen.

 

Organisch evenwicht in functies

leegstand

In een binnenstad wordt gewerkt (geld verdient in winkels, horecagelegenheden, kantoren, ateliers en bedrijfjes), gewoond, gewinkeld, verpoosd, cultuur beoefend en van cultuur genoten, gekerkt en onderwijs gevolgd. Kenmerkend voor de binnenstad is deze combinatie van functies die borg staat voor diversiteit, creativiteit en levendigheid en die aantrekkelijk is voor bewoners en bezoekers.

Het is van belang dit kwetsbare evenwicht in stand te houden door tijdig te anticiperen en te reageren op veranderingen in de markt en ook binnen de gemeente geen beleidsontwikkelingen in te zetten die dit evenwicht verstoren.

 

De vereniging binnenstad organiseerde in 2013 een mini-symposium met als titel 'De Toekomst van de Binnenstad’. Daarmee gaf ze een eerste impuls om na te denken over beleidsombuigingen die tot een nieuwe balans moeten leiden. De balans is nu ernstig verstoord door de sterke opkomst van de internetmarkt, de overvloed aan winkelvloeroppervlakte en door de recessie van 2013.