Beeldkwaliteit

De Vereniging Binnenstad, promotor van beeldkwaliteit

 

De Vereniging Binnenstad vindt de beeldkwaliteit in de binnenstad van het grootste belang. Ze gaat daarbij uit van de aanwezige in cultuur-historisch opzicht belangrijke elementen. Het kenmerkende stratenpatroon, de gevelwanden, het dakenlandschap, de afzonderlijke gebouwen en gevels en de inrichting van de openbare ruimte wordt daartoe in samenhang beschouwd

 

Beeldkwaliteit

 

StationsstraatDe beeldkwaliteit wordt niet alleen bepaald door een balans in vormgeving van een afzonderlijke gevel, maar juist ook in het ensemble van een gevelwand. Een afzonderlijke gevel kan  qua vormgeving (indeling, verhoudingen, kleuren en materiaalgebruik) van een prima kwaliteit zijn en toch in een ensemble een dissonant zijn. De indeling, de verhoudingen, de kleuren en gebruikte materialen van een afzonderlijke gevel horen in een zekere harmonie met de directe omgeving te zijn.

 

Ook de beeldkwaliteit van de openbare ruimte is van belang. Ook hier is een harmonieuze inrichting gewenst.