disclaimer

Algemene informatie
De gegevens op de website van de Vereniging Binnenstad Bergen op Zoom (hierna ook VBB genoemd) zijn uitsluitend bedoeld om informatie te geven over haar activiteiten. De Vereniging Binnenstad Bergen op Zoom spant zich in om deze informatie zo volledig en actueel mogelijk te houden. De informatie kan echter zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Daarom kunnen aan de website geen rechten worden ontleend.

Auteursrechten
Op de websites rust een auteursrecht van de Vereniging Binnenstad Bergen op Zoom. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden, met uitzondering van de beperkingen die bij de wet zijn gesteld en behalve indien dat nodig is voor het zo efficiënt mogelijke gebruik van deze website.

Hyperlinks
De website bevat hyperlinks naar sites die buiten de domeinen van de VBB liggen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. De Vereniging Binnenstad Bergen op Zoom is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en de software die u daarvan zou kunnen downloaden. Het is dus voor uw eigen risico, als u deze hyperlinks gebruikt.

Privacystatement
De VBB respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel met uw bezoek verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld.
De gegevens die nodig zijn om u te kunnen voorzien van door u aangevraagde informatie van de VBB worden opgeslagen in een database. Indien u geen prijs stelt op registratie van uw gegevens, kunt u dit kenbaar maken op de webpagina waar u uw gegevens invult.

Aansprakelijkheid
Het bezoek aan de website van de Vereniging Binnenstad Bergen op Zoom is voor uw eigen rekening en risico. De VBB sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze website en het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten uit.

Discussiegroepen en algemeen gebruik
In het geval van deelname aan een discussiegroep of het plaatsen van informatie en/of berichten op webpagina’s - die vallen onder het beheer van de VBB - is het verboden om:

  • zich beledigend en/of aanstootgevend uit te laten. Onder beledigend en/of aanstootgevend is in ieder geval begrepen uitlatingen van pornografische, racistische of discriminerende aard en die anderszins in strijd zijn met de wet en goede zeden;
  • onderwerpen, zaken of organisaties aan de orde te stellen, te bepleiten en te propaganderen die niet in het belang van de VBB kunnen worden geacht, dan wel niet verenigbaar zijn met de eer en goede naam van de VBB;
  • anonieme commentaren(volledige naam en emailadres niet bekend bij de VBB)worden in principe verwijderd;
  • zich zodanig uit te laten dat dit een strafbaar feit kan opleveren, dan wel oplevert.

De Vereniging Binnenstad Bergen op Zoom heeft het recht om de informatie die via haar website door gebruikers openbaar wordt gemaakt te wijzigen, te bewerken en te verwijderen, dan wel ten behoeve van zichzelf en derden te gebruiken.

Toegang
De Vereniging Binnenstad Bergen op Zoom behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot haar website of een gedeelte daarvan te ontzeggen.