Belevingswaarde

De Vereniging Binnenstad focust op belevingswaarde

 

De Vereniging Binnenstad is gericht op de belevingswaarde van de binnenstad. Dat wil zeggen dat zij let op de mate waarin een bezoeker de toegang tot, het verblijf in en het gebruik van de binnenstad als kwalitatief ervaart.

 

Belevingswaarde = leefbaarheid + uitstraling/beeldkwaliteit

 

De DraakBelevingswaarde is een veel omvattend containerbegrip. 

Het betreft leefbaarheid en uitstraling/beeldkwaliteit. Deze begrippen worden op de pagina's (leefbaarheid en beeldkwaliteit) nader geduid.

 

De vereniging ontwikkelt een methode om m.b.v. een schouw van de binnenstad de aspecten van leefbaarheid en beeldkwaliteit/uitstraling in kaart te brengen. Op basis van haar bevindingen wil de vereniging de gemeente en ook andere belanghebbenden adviseren de belevingswaarde op peil te houden of te verbeteren.