Lezingen

De Vereniging Binnenstad, organisator van lezingen, symposia, workshops en excursies

 

De Vereniging Binnenstad organiseert minstens een maal per jaar een lezing, symposium, workshop of excursie over een onderwerp dat op dat moment actueel is of spoedig actueel wordt. Deskundigen op het betreffende gebied worden daarvoor uitgenodigd.

 

Scheldeveste

Opgravingen op het Nedalcoterrein

De Vereniging organiseerde bijvoorbeeld in 2013 een lezing over 'De voortgang van het project Scheldeveste' gevolg door een excursie naar het voormalige Nedalco-terrein.

 

Een overzicht van lezingen is hier te zien.