Leefbaarheid

De Vereniging Binnenstad heeft nadrukkelijke aandacht voor de leefbaarheid in de binnenstad 

 

De Vereniging Binnenstad is van mening dat aspecten van leefbaarheid voor de binnenstad extra aandacht verdienen omdat het een plaats is waar vele mensen samenkomen en waarin vele gemeenschappelijke functies zijn ondergebracht.

 

Leefbaarheid in de binnenstad

 

leefbaarheidLeefbaarheid heeft betrekking op de aanwezige voorzieningen, de veiligheid, het milieu, de kwaliteit van de voorzieningen en de handhaving.

 

Zo vindt de Vereniging Binnenstad bijvoorbeeld dat er wat het verkeer en parkeren betreft logische, burgervriendelijke, veilige voorzieningen, regelingen en regels horen te zijn. Regels die ook gehandhaafd worden!

 

Klik hier voor een verdere uitwerking van het begrip leefbaarheid.