Kritische blik

De Vereniging Binnenstad, kritische beschouwer van gemeentelijk beleid

 

De Vereniging Binnenstad volgt voortdurend het gemeentelijk beleid. Ze let daarbij op consistentie en op de balans van belangen.

 

Een kritische blik

Kritisch oogIn gevallen dat er sprake is van inconsistentie van uitvoering van binnenstadsbeleid zal de vereniging daar opmerkingen over maken. De vereniging plaatst ook een kritische noot bij ontwikkelingen die op het eerste gezicht geen relatie met de binnenstad lijken te hebben, maar (indirect) de ontwikkeling van de binnenstad belemmeren of belangen in de binnenstad schaden.

 

Enige voorbeelden:

 In 2014 werd er besloten een nieuw villapark te realiseren. Dit besluit was niet in het belang van de (moeizame) invulling van het binnenstadsproject ScheldeVeste.

 

Ook wordt er nog steeds winkelvloeroppervlakte toegevoegd buiten de binnenstad. Belangen van een toch al door leegstand getroffen binnenstad worden daardoor geschaad.

 

Zo werd in 2013 bij de herinrichting van de binnenstad plotseling voor een ander hoogte van de verlichtingsarmaturen gekozen dan in de eerdere herinrichtingsprojecten het geval was.